Login
<a class="gkTwitter" href="#">Twitter</a><a class="gkFb" href="#">Facebook</a><a class="gkPinterest" href="#">Pinterest</a><a class="gkGplus" href="#">Google+</a>

Sastanak o stanju u Željeznicama RS

Sastanak o stanju u Željeznicama RS

Predsjednik i potpredsjednik Konfederacije Sindikata RS, Željko Tepavčević i Obrad Belenzada, danas su u Banjaluci razgovarali sa predstavnicima tri sindikata željezničara koji djeluju u sastavu Konfederacije Sindikata RS.

Na sastanku kome su prisustvovali Simo Cvjetković, Jelenko Dobraš i Goran Čamdžic, analizirano je stanje u Željeznicama RS i težak položaj zaposlenih radnika.

Konstatovano je da se hitno mora preduzeti niz mjera i koraka koji će da vode očuvanju preduzeća i radnih mjesta, kao i povećanju zarada zaposlenih, a prevashodno da se promijeni odnos poslodavca prema Sindikatu i zaposlenima. – Osnovni prioritet jeste da se prestane sa kršenjem zagarantovanih prava koje se ispoljava primjenom dvostrukih standarda primjene odredbi starog kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu i to na način da se primjenjuju samo rješenja koja su nepovoljna za radnika – saopšteno je Konfederacije Sindikata RS.

Napominju da je jedan od prioriteta i izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji bi na pravi način oslikao potrebe preduzeća, a samim tim i garantovao opstanak i perspektivu preduzeća.

– Naime, gotovo sve do sada što je u pet izmjena poslodavac predlagao vodilo je nagrađivanju određenih savjetodavnih i rukovodnih struktura, zadržavanju ili povećanju administrativnih cjelina, a smanjenju broja izvršnih radnika – navode.

Naglašena je potreba razgovora sa Vladom i ministarstvima u cilju unapređenja poslovanja preduzeća, traženja odgovornosti upravnih struktura preduzeća , poboljšanje prava radnika i ostvarivanja istih koji bi bili obezbijeđeni kroz novi kolektivni ugovor i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji.

– Konfederacija Sindikata RS apsolutno podržava stavove i zahtjeve svih šest sindikata koji djeluju u sastavu Željeznica RS, a koje su isti uputili nadležnim institucijama i aktivno će raditi na rješavanju istaknutih problema kao i pružanju svih vidova pomoći u organizovanju sindikalne borbe kako bi se poboljšao status i položaj zaposlenih u Željeznicama RS – poručili su.

srpskainfo.com

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

nazad na vrh